Om museet

I 1980erne opstod der indenfor det tyske mindretal i Danmark ønsket om at vise de tyske nordslesvigeres historie og kultur i form af en museal udstilling. I tæt samarbejde med Bund Deutscher Nordschleswiger, det tyske mindretals hovedorganisation, blev foreningen "Haus für deutsche Geschichte und Kultur in Nordschleswig" (Hus for tysk historie og kultur i Nordslesvig) grundlagt i 1986. Foreningen havde som opgave at samle, bevare og udstille

genstande, der står i forbindelse med hjemmetyskheden, der opstod i det 19. århundrede og genstande, der giver udtryk for den tyske identitet og kultur i Sønderjylland.

I 1988 blev under ledelse af Dr. Günter Weitling "Haus für deutsche Geschichte und Kultur in Nordschleswig" indviet på Ringridervej i Sønderborg. Da udstillingsarealet var begrænset til få kvadratmeter, og samlingen i de følgende år bestandig voksede, var tiden snart inde for til at overveje en flytning.

I begyndelsen af 1990erne flyttede institutionen ind i nye lokaler i det tyske biblioteks bygning på Rønhaveplads i Sønderborg. "Deutsches Museum Nordschleswig" blev genåbnet i maj 1992.

Efter en grundlæggende udstillingsrevision i 2004/05, gennemført under ledelse af Immo Doege, bliver det tyske mindretals historie nu præsenteret i kronologisk rækkefølge.

Hovedsagelig på grundlag af frivilligt medarbejde kan museets drift opretholdes.

Med en aftale har Museum Sønderjylland besluttet, at Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig – samtidig med, at de to museer fortsat er associerede til Museum Sønderjylland – får status som særlig samarbejdspartner for Museum Sønderjylland fra 1.1.2009.

Deutsch

Museet

Museumsforeningen

Samarbejdsaftale

Udstillingen

Huset

Skrivebordet

Postørnen

Frimærke

Særudstilling

Sådan finder De os

Service for børn og voksne

Impressum/Links

Home / til start